GYMCity

دریافت برنامه بدنسازی با خرید پکیج های دوره ای

دریافت برنامه بدنسازی

Gym City
آموزش انواع حرکات بدنسازی
حرکات آموزشی بدنسازی

برنامه بدنسازی تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند

یک دوره

برنامه ی اختصاصی
بدون استروئید
بدون چربی سوزها

۱۹۵,۰۰۰تومان

 • برنامه ی تمرین در باشگاه ، منزل یا محل کار
 • رژیم غذایی کاهش توده چربی و یا افزایش حجم عضلانی
 • برنامه ی مکملی و نکات رعایتی طی دوره
 • پشتیبانی روزانه و بررسی نحوه ی پاسخگویی برنامه ها روی آناتومی منحصر به فرد شما در هر دو هفته
 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند

سه دوره

برنامه ی اختصاصی
بدون استروئید
بدون چربی سوزها

۵۴۵,۰۰۰تومان

 • برنامه ی تمرین در باشگاه ، منزل یا محل کار
 • رژیم غذایی کاهش توده چربی و یا افزایش حجم عضلانی
 • برنامه ی مکملی و نکات رعایتی طی دوره
 • پشتیبانی روزانه و بررسی نحوه ی پاسخگویی برنامه ها روی آناتومی منحصر به فرد شما در هر دو هفته
 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند

شش دوره

برنامه ی اختصاصی
بدون استروئید
بدون چربی سوزها

۹۹۵,۰۰۰تومان

 • برنامه ی تمرین در باشگاه ، منزل یا محل کار
 • رژیم غذایی کاهش توده چربی و یا افزایش حجم عضلانی
 • برنامه ی مکملی و نکات رعایتی طی دوره
 • پشتیبانی روزانه و بررسی نحوه ی پاسخگویی برنامه ها روی آناتومی منحصر به فرد شما در هر دو هفته
 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند

در هر نقطه از جهان در رشته های ورزشی بدنسازی، پرورش اندام، فیتنس، فیزیک و بادی کلاسیک فعالیت دارید.

مهمترین عاملی که باعث عدم موفقیت شما در بدنسازی به عنوان یک شغل یا رشته می شود کمبود اطلاعات و محصولات متناسب با نیاز خود می باشد.

درباره ما پرسش های متداول

محصولات جیم سیتی

gymcity shop