توجه: بعد از ثبت نام در سایت و خرید دوره مورد نظر، برای دریافت برنامه خود وارد ویرایش حساب کاربری خود شوید و اطلاعات خود را تکمیل نمایید.

لیست تعرفه های همکاری جهت ارائه برنامه های مورد نیاز شما

 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند.
 • هر دوره ۴ الی ۶ هفته میباشد و گزارشات به صورت دو هفتگی در هفته ی چهارم از طرف اعلام میشود.

یک دوره

برنامه ی اختصاصی
بدون استروئید
بدون چربی سوزها

۱۴۵,۰۰۰تومان

 • برنامه ی تمرین در باشگاه ، منزل یا محل کار
 • رژیم غذایی کاهش توده چربی و یا افزایش حجم عضلانی
 • برنامه ی مکملی و نکات رعایتی طی دوره
 • پشتیبانی روزانه و بررسی نحوه ی پاسخگویی برنامه ها روی آناتومی منحصر به فرد شما در هر دو هفته
 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند

سه دوره

برنامه ی اختصاصی
بدون استروئید
بدون چربی سوزها

۳۹۵,۰۰۰تومان

 • برنامه ی تمرین در باشگاه ، منزل یا محل کار
 • رژیم غذایی کاهش توده چربی و یا افزایش حجم عضلانی
 • برنامه ی مکملی و نکات رعایتی طی دوره
 • پشتیبانی روزانه و بررسی نحوه ی پاسخگویی برنامه ها روی آناتومی منحصر به فرد شما در هر دو هفته
 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند

شش دوره

برنامه ی اختصاصی
بدون استروئید
بدون چربی سوزها

۶۹۵,۰۰۰تومان

 • برنامه ی تمرین در باشگاه ، منزل یا محل کار
 • رژیم غذایی کاهش توده چربی و یا افزایش حجم عضلانی
 • برنامه ی مکملی و نکات رعایتی طی دوره
 • پشتیبانی روزانه و بررسی نحوه ی پاسخگویی برنامه ها روی آناتومی منحصر به فرد شما در هر دو هفته
 • تمامی برنامه ها اختصاصی و بدون استروئید و چربی سوزها ارائه میشوند